När Tärntank Rederi i Göteborg stod inför en omfattande ombyggnation av deras huvudkontor fick jag ansvaret i arbetet med färgsättning, materialval och inredning. Från detaljerade beräkningar till omfattande planering.

En period var jag Designassistent på Cult Design i Göteborg. Där var jag i huvudsak ett stöd åt företagets designchef inom olika områden. Dels jobbade jag med formgivning och produktutveckling av inredningsprodukter i keramik, glas och textil, dels jobbade jag med mässor, produktpresentationer och grafiskt material.